Różańcowy Dzień Skupienia
Niepokalanów, 21 października 2023

Tajemnica I (Radosna) – Zwiastowanie

„Wiedz, że gdy Bóg zapragnął odnowić świat, najpierw zesłał deszcz Pozdrowienia Anielskiego”. [św. Ludwig Grignion de Montfort]

Różańcowe Dni Skupienia od 5 lat organizowane są w Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu k. Krosna. W tym roku po raz pierwszy odbędą się w Niepokalanowie! Na początek będą miały skromniejszą formę, tzn. będą trwały zaledwie jeden dzień.

Przedmiotem medytacji i modlitwy w rytmie „Lectio divina” będzie I Radosna Tajemnica Różańca. Ufam, że Bóg pozwoli nam jeszcze raz ucieszyć się łaską odkupienia, jaka ujawniła się w tajemnicy Zwiastowania i pozwoli całym sobą odczuć działanie Ducha św. w Kościele i osobistym życiu dzisiaj, gdy z radością i nadzieją będziemy powtarzali Pozdrowienie Anielskie.

MIEJSCE

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny im. św. Maksymiliana Kolbego
Niepokalanów, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

PROGRAM

Przyjęcie zgłoszonych uczestników od godz. 8.30
9.00 Akatyst ku czci Bogarodzicy
10.00 Wspólna kawa
11.00 Wprowadzenie w osobiste lectio divina
– Czytanie (Lectio)
– Medytacja (Meditatio)
– Modlitwa osobista (Oratio)
13.00 Msza św.
14.00 Obiad Czas wolny
15.30 Różaniec przed Najśw. Sakramentem (Contemplatio)
16.30 Świadectwa
17.00 Zakończenie

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA 

Koszt 120 zł/os. Płatność wyłącznie gotówką
Dzień skupienia przewidziany jest dla osób dorosłych

INFORMACJE I ZAPISY

Ks. Marek Koziełło MS
tel. 517-058-290
rozaniec@saletyni.pl

Zgłoszenia do 20 października br.