Informacje i zapisy:

Ks. Dariusz Rozum MS
tel. 605-470-397
rozaniec@saletyni.pl
rozaniec.saletyni.pl

 

Adres ośrodka:

Dom Rekolekcyjny
„Centrum Pojednania La Salette”
38-220 Dębowiec 55
centrum.saletyni.pl